خدمات قابل ارائه

این شرکت آمادگی دارد کلیه ابزارها و اینسترومنت ها را بر اساس استاندارد و مشخصات مد نظر مشتری، طراحی و تولید نماید.

محصولات

پیوندهای ویژه

شرکت تجهیز طب شریف

- سازنده انواع ست ها و اینسترو منت های جراحی ارتوپدی
- تولید انواع ابزارهای سفارشی مدنظر جراحان و شرکت های خدمات جراحی ارتوپدی
- طراحی انواع ابزارهای سفارشی مدنظر مشتریان
- ساخت انواع تیغ اره خاص برش استخوان
- تعمیرات و رفع عیب ابزار آلات و بازسازی
- طراحی و ساخت انواع جعبه و باکس مخصوص ابزار جراحی