تیز کردن انواع تیغ اره برش

تیغ اره های برش استخوان که در اثر کارکرد کند شده اند و دنده های نوکشان از بین رفته است را میتوان بازسازی کرد و قسمت نوک را از دوباره ساخت.

شرکت تجهیز طب شریف

- سازنده انواع ست ها و اینسترو منت های جراحی ارتوپدی
- تولید انواع ابزارهای سفارشی مدنظر جراحان و شرکت های خدمات جراحی ارتوپدی
- طراحی انواع ابزارهای سفارشی مدنظر مشتریان
- ساخت انواع تیغ اره خاص برش استخوان
- تعمیرات و رفع عیب ابزار آلات و بازسازی
- طراحی و ساخت انواع جعبه و باکس مخصوص ابزار جراحی