انواع تیغ اره

از تولیدات این شرکت تیغ اره برش استخوان میباشد که در عملهای مختلف ارتوپدی (مانند تعویض مفصل ران و زانو ... ) مورد استفاده قرار می گیرد.
ضخامت تیغ میتواند 0.8 تا 1.37 میلی متر باشد و قسمت دنباله برای انوع برندهای اره جراحی میتواند طراحی شود.
در ادامه نیز یک فایل آمده است که جهت سفارش تیغ اره به مشتریان گرامی کمک مینماید.

شرکت تجهیز طب شریف

- سازنده انواع ست ها و اینسترو منت های جراحی ارتوپدی
- تولید انواع ابزارهای سفارشی مدنظر جراحان و شرکت های خدمات جراحی ارتوپدی
- طراحی انواع ابزارهای سفارشی مدنظر مشتریان
- ساخت انواع تیغ اره خاص برش استخوان
- تعمیرات و رفع عیب ابزار آلات و بازسازی
- طراحی و ساخت انواع جعبه و باکس مخصوص ابزار جراحی